Naprapat- & stötvågsbehandling

Kontakta oss

Mer om Naprapati

Ordet Naprapati betyder och står för ”att finna och korrigera orsak till lidande”.
Målet med behandlingen är därför att behandla det som är orsaken till besvären.

För oss naprapater är händerna vårt viktigaste arbetsredskap!
Som komplement använder vi modern teknisk utrustning såsom TENS för effektiv smärtlindring och stötvågsbehandling vid besvärliga inflammationer.


Med hjälp av olika behandlingstekniker så som mobilisering, manipulation, massage, triggerpunktsbehandling och stretching kan vi avhjälpa besvärande smärttillstånd i muskler och leder. Varje behandling blir därför unik för just Dig!

Manuella behandlingsformer i kombination med teknisk utrustning möjliggör mycket goda behandlingsresultat och snabbt minskade besvär.


TENS

Med elektroterapi TENS ges snabbt smärtlindring vid både akuta och långvariga smärttillstånd. Man utnyttjar nervsystemets egna smärthämmande mekanismer. Detta kan ske på två olika sätt.
Hög- eller lågfrekvent TENS. Uppföljning skall därför göras med täta intervall för full effekt.


Högfrekvent TENS     hämmar impulsöverföringen i smärtbanorna på ryggmärgsnivå.
Lågfrekvent TENS      stimulerar till synbara muskelsammandragningar som frisätter endorfin,

                                                kroppens egna smärtlindrande ämne. En akupunkturliknande effekt

                                               uppstår här.


Stötvågsbehandling

Med terapeutisk stötvågsbehandling, Shock Wave Therapy, kan vi komma åt besvärliga inflammationer i muskel- och senfästen. Tekniken introducerades redan på 90-talet. En projektil inuti en kolv sätts i rörelse med hjälp av komprimerad luft. Rörelseenergi omvandlas till akustisk energi som fortplantas ner i vävnaden. Terapeuten placerar kolven mot det ömmande området. Denna "retning" triggar inflammationsfasen och kroppen svarar då med att påskynda och underlätta läkningsprocessen.

Vi ser mycket goda behandlingsresultat med stötvåg i kombination med manuell medicin.

Läs mer om våra behandlingar

Kontakta oss

Linus & Marie Nilsson Leg Naprapater AB

Södra Långebergsgatan 16

436 32 Askim

Tel 031-68 59 00


-Har Du en fråga?

Skicka den gärna till kliniken så får du svar

info@linusmarienaprapat.se