Frågor & Svar

Har du en fråga? 

 

Fyll i formuläret på första sidan och skicka in.

Vi svarar på alla frågor! Här är några exempel...

 

Vad är skillnaden är mellan en kiropraktor

och en naprapat?

Naprapatin har vuxit fram ur den amerikanska kiropraktiken. Mer hänsyn och fokus läggs på den mjukdelsproblematik som uppstår vid besvär från rörelseapparaten, dvs muskler och leder. Vi har lite olika infallsvinklar hur dessa besvär skall behandlas.

Är det säkert att gå till en naprapat ?

Ja. All legitimerad vårdpersonal i Sverige står under insyn av Socialstyrelsen. Det innebär att man måste följa de lagar och regler som myndigheten satt upp för respektive yrkesgrupp.

Några exempel är att det finns patientföräkringar, journal- och tystnadsplikt, men ffa att vårdgivaren har rätt utbildning.

 

Varför finns det inte legitimerade naprapater på Vårdcentralen?

Vilken bra fråga!

 

Det krävs ett vårdavtal med Landstinget för att tillhöra "den allmänna vården" såsom Leg.läkare, Leg. fysioterapeuter och Leg. psykologer.

 

På en del platser i Sverige har respektive Landsting tecknat vårdavtal med leg. naprapater som därmed kan hjälpa många fler, eftersom priset per tillfälle för den enskilde blir lägre.

 

Arbetet med att få fler landsting att teckna vårdavtal med leg. naprapater har pågått i decennier. 

Vi kan bara se tiden an och hoppas att det blir annorlund en vacker dag!

 

Nice to know:  (2024) Det ligger en motion i Sveriges Riksdag nu att Friskvårdsbidraget ska kunna användas till naprapatbehandlingar.

Vi håller tummarna att det blir så.

 

 

Finns några risker med stötvågsbehandling?

Stötvågsbehandling innebär att man med hjälp av kombrimerad luft driver en kula i en handenhet. Denna skapar en stötvåg som riktas mot besvärsområdet. Den skapar i sin tur den retning som behövs för att få igång en läkprocess.

 

Det finns inga risker som så, MEN det finns vissa tillstånd när tekniken INTE ska användas. Exempelvis om du...

 

* fått en kortisoninjektion i behandlingsområdet den senaste månaden
*står på blodförtunnande läkemedel
* har en akut inflammation, skada, infekterat sår eller cancer i området
*har uttalade hjärt- eller cirkulationsstörningar

Vad händer egentligen när man får Stötvågsbehandling?

 

Flera faktorer skapar förutsättningar för en effektiv läkning. Stötvågen retar vävnaden och "slår mekaniskt sönder" inlagrade kalkbildningar som effektivt kan transporteras bort via blodet.


Denna retning av vävnaden ökar ämnesomsättningen lokalt som i sin tur påskyndar och underlättar läkningsprocessen.

 

Hur många stötvågsbehandlingar måste man få för att det ska bli bra?

Normalt krävs det ca 3-5 behandlingar i följd (ibland krävs fler) med ca en veckas mellanrum. Påbörjad behandlingsserie bör fullföljas för bästa effekt. Tekniken har visat mycket goda resultat, bl.a. genom snabbare smärtfrihet och förbättrad ledrörlighet.