Företagsavtal

Låt oss ta hand om era anställda!

Kontakta oss

Teckna ett företagsavtal hos oss

Upplev fördelarna med att ha ett företagsavtal för de anställda. 

Det som ingår i avtalet

Behandling hos leg. naprapat inom 24 timmar.
Flexibla öppettider. Ring oss för mer information, 031-68 59 00.


Ni får en personlig kontaktperson hos oss.
Vi ser till att ha skriftlig kommunikation med den anställdes närmaste chef.

Vi upprättar en personlig behandlingsplan för varje medarbetare för att säkerställa bra och tydlig kommunikation med arbetsgivaren.


Vi erbjuder olika betalningslösningar.  Ni väljer t.ex. om hela beloppet skall faktureras eller om den anställde skall betala en del.
Det ingår alltid uppföljning.

-Är behandling hos en leg. naprapat avdragsgillt?

Vi får ofta den frågan om behandling hos en legitimerad naprapat är avdragsgillt för arbetsgivaren och skattefritt för arbetstagaren?
Svaret är JA, med följande förbehåll

Förmån av rehabiliterande eller förebyggande behandling är skattefri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som en arbetsgivare har skyldighet att ansvara för är i princip skattefri.
Arbetsgivaren skall kunna visa att behandling krävs för att den anställde ska kunna fortsätta arbeta eller att det finns en förhöjd sjukdomsrisk som kan leda till nedsättning av arbetsförmågan.

Uppfylls detta är behandlingen hos en leg. naprapat enligt Skatteverket avdragsgill för arbetsgivaren och skattefri för arbetstagaren. Även andra förebyggande åtgärder såsom föreläsning eller rådgivning av en
leg. naprapat är skattefritt.

Behandling hos en privat legitimerad naprapat är att betrakta som Privat Förebyggande Hälsovård eller Privat Rehabilitering. Behandlingen är inte momspliktig (*) och därför en fullt avdragsgill kostnad för företaget.


Vill du veta mer?

Läs Skatteverkets regler här!

* Naprapat tjänster är undantaget skatteplikt enligt gällande lagstiftning , 3 kap 4-7 § §ML samt Riksskatteverkets rekommendationer om undantaget av skatteplikt för sjukvård RSV S 1996: