Naprapati - en effektiv behandlingsform

Boka direkt via telefon 031-68 59 00

Vad gör en naprapat och hur går en behandling till?

Svenska Naprapatförbundet har gjort en film som visar hur ett besök hos oss går till och vad vi gör.


En Leg. Naprapat har sin yrkeslegitimation utfärdat från Svenska Socialstyrelsen i likhet med läkare, sjukgymnaster och chiropraktorer. 

Ortopedisk Manuell Medicin är benämningen på de manuella tekniker vi använder som riktar sig mot lederna (manipulation och mobilisering) samt mjukdelarna (främst olika massage tekniker och stretch).


Naprapatin innefattar att vi behandlar primärt med våra händer för att återfå bättre funktion och rörlighet i kroppens muskler och leder, samt förebygga smärttillstånd.
Detta möjliggörs genom vår specifika kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, i kombination med mycket goda kunskaper i ortopedi och neurologi.

Allt detta sammantaget i kombination med modern teknisk utrustning möjliggör mycket goda behandlingsresultat och snabbt minskade besvär. Vi ger råd och tips till varje patient i samband med behandlingen.

Vi får ofta frågan, 

"Vad är skillnaden mellan en chiropraktor och en naprapat?"

Naprapatin har vuxit fram ur den amerikanska chiropraktiken och benämns därför "Modernized Chiropractic". Det som skiljer oss är vissa tankesätt och tillvägagångs sätt hur vi behandlar vissa smärttillstånd från muskler och leder. Naprapaterna har, vid sidan av mobilisering och manipulation av leder, även ett fokus på den mjukdelsproblematik som uppstår när man har besvär från rörelseapparaten.

Läs mer om våra behandlingar

Nice to know !

Ordet Naprapati kommer från tjeckiskans napravit (att korrigera) ochgrekiskans pathos (lidande) - " att finna orsak till smärta och lidande".

Naprapathy - Behandlingsformen Naprapati har funnits i över 100 år.
Har sitt ursprung i chiropraktiken.


En legitimerad naprapat har journal- liksom tystnadsplikt.


Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom ortopedisk manuell medicin.

Årligen utförs mer än 1,5 miljoner behandlingar bara i Sverige.

Artiklar

Läkartidningen
Intressant läsning i artikel från Läkartidningen 6 okt 2017 "Vanliga muskuloskeletala åkommor bör behandlas med naprapati" av doktorand Titti Lilje.

Enligt statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU rapport 145 2000) finns stöd för att manuell behandling och manipulation ger den mest effektiva smärtlindringen vid såväl akuta som mer kroniska ländryggsbesvär.

Leg Naprapat/Doktorand Eva Skillgate vid Karolinska Institutet för Miljömedicin har också presenterat forskningsrapporter som påvisar vetenskapliga belägg för att naprapatin är en effektiv behandlingsform på kort och lång sikt för patienter med vanliga rygg- och nackbesvär.