Stötvågsbehandling / Shock Wave Therapy

Boka direkt via telefon 031-68 59 00

Stötvågsbehandling

Vid sidan av traditionell naprapatbehandling kan vi även erbjuda stötvågsbehandling, Shock Wave Therapy. Denna vetenskapligt utvärderade behandlingsmetod introducerades redan på 80-talet, då för behandling av njursten. 

Med tiden har kunskap och utrustning utvecklats och flertalet studier har genomförts. Sedan mitten av 90-talet används tekniken nu även inom den ortopediska medicinen;    vid förkalkningar och inflammatoriska tillstånd i muskel- och senvävnad med mycket goda behandlingsresultat.

Inom idrottsvärlden användes den första gången vid Atlanta OS 1996.

Vad händer i kroppen?

Flera faktorer skapar förutsättningar för en effektiv läkning.
Stötvågen retar vävnaden och "slår mekaniskt sönder" inlagrade kalkbildningar som effektivt kan transporteras bort via blodet.
Dena retning av vävnaden ökar ämnesomsättningen lokalt som i sin tur påskyndar och underlättar läkningsprocessen.

Behandlingen ger också ökad återuppbyggnad av vävnad, ökad nedbrytning av fibrös vävnad, dåligt läkt eller skadad vävnad och därmed erhålls en bättre smärtlindring. 

Behandlingsfrekvens

Normalt behandlas besvärsområdet 3-5 ggr med ca en veckas mellanrum.
Påbörjad behandlingsserie bör fullföljas för bästa och mest tillfredsställande resultat.
Erfarenhet visar på mycket goda läkningsresultat bl.a. genom snabbare smärtfrihet och förbättrad rörlighet i leder.

Läs mer om våra behandlingar

Pris

Stötvågsbehandling ingår i vanlig naprapattaxa (750 kr)

Exempel på tillstånd som har goda behandlingsresultat:

 

*Mus-/ tennis-/ golfarmbåge (Epikondylit)

*Hälsporre (Plantarfascit)

*Hopparknä/löparknä (Iliotibialissyndrom)

*Axelbesvär/kalkaxel (Supraspinatus tendinit)

*Benhinneinflammation (Benhinneinflammation)

*Hälseneinflammation (Achillestendinit)

*Höftsmärta (Trochanterit)

*Muskulära besvär (Myofasciella smärtsyndrom)

Du ska inte utföra denna behandling om du:

 

*Har fått kortisoninjektion i behandlingsområdet den senaste månaden.

*Använder blodförtunnande läkemedel.

*Har en akut inflammation, skada, infekterat sår eller cancer i samma område som du vill göra behandlingen inom.

*Har uttalade hjärt- eller cirkulationsstörningar.

*Har en pacemaker.

*Är under 18 år.

*Är gravid.