Stötvågsbehandling / Shock Wave Therapy

Boka direkt via telefon 031-68 59 00

Stötvågsbehandling

Vid sidan av traditionell naprapatbehandling kan vi även erbjuda stötvågsbehandling, Shock Wave Therapy. Denna vetenskapligt utvärderade behandlingsmetod introducerades redan på 80-talet, då för behandling av njursten. 

Med tiden har kunskap och utrustning utvecklats och flertalet studier har genomförts. Sedan mitten av 90-talet används tekniken nu även inom den ortopediska medicinen;  vid förkalkningar och inflammatoriska tillstånd i muskel- och senvävnad med mycket goda behandlingsresultat.

Inom idrottsvärlden användes den första gången vid Atlanta OS 1996.

Vad händer i kroppen?

Flera faktorer skapar förutsättningar för en effektiv läkning.
Stötvågen slår sönder inlagrade kalkbildningar som kan transporteras bort via blodet.
De skapar en ”retning” av vävnaden som ökar ämnesomsättningen/ metabolismen/ lokalt i vävnaden som i sin tur påskyndar och underlättar läkningsprocessen. Behandlingen ger också ökad återuppbyggnad av vävnad, ökad nedbrytning av fibrös vävnad/dåligt läkt eller
skadad vävnad och bättre smärtlindring. 

Behandlingsfrekvens

Normalt behandlas besvärsområdet 3-5 ggr med ca en veckas mellanrum.
Påbörjad behandlingsserie bör fullföljas för bästa och mest tillfredsställande resultat.
Erfarenhet visar på mycket goda läkningsresultat bl.a. genom snabbare smärtfrihet och förbättrad rörlighet i leder.

Läs mer om våra behandlingar

Pris

Stötvågsbehandling ingår i vanlig naprapattaxa (700 kr)

Exempel på tillstånd som har goda behandlingsresultat:

 

*Mus-/ tennis-/ golfarmbåge (Epikondylit)

*Hälsporre (Plantarfascit)

*Hopparknä/löparknä (Iliotibialissyndrom)

*Axelbesvär/kalkaxel (Supraspinatus tendinit)

*Benhinneinflammation (Benhinneinflammation)

*Hälseneinflammation (Achillestendinit)

*Höftsmärta (Trochanterit)

*Muskulära besvär (Myofasciella smärtsyndrom)

Du ska inte utföra denna behandling om du:

 

*Har fått kortisoninjektion i behandlingsområdet den senaste månaden.

*Använder blodförtunnande läkemedel.

*Har en akut inflammation, skada, infekterat sår eller cancer i samma område som du vill göra behandlingen inom.

*Har uttalade hjärt- eller cirkulationsstörningar.

*Har en pacemaker.

*Är under 18 år.

*Är gravid.