Stötvågsbehandling / Shock Wave Therapy

Kontakta oss

Stötvågsbehandling

Vid sidan av traditionell naprapatbehandling kan vi även erbjuda stötvågsbehandling, Shock Wave Therapy. Denna vetenskapligt utvärderade behandlingsmetod introducerades redan på 80-talet, då för behandling av njursten. Med tiden har kunskap och utrustning utvecklats och flertalet studier har genomförts.

Sedan mitten av 90-talet används tekniken nu även inom den ortopediska medicinen vid förkalkningar och inflammatoriska tillstånd i muskel- och senvävnad.


Inom idrottsvärlden användes den första gången vid Atlanta OS 1996.

Vad händer i kroppen?

Flera faktorer skapar förutsättningar för en effektiv läkning.
Stötvågen slår sönder inlagrade kalkbildningar som kan transporteras bort via blodet.
De skapar en ”retning” av vävnaden som ökar ämnesomsättningen/ metabolismen/ lokalt i vävnaden som i sin tur påskyndar och underlättar läkningsprocessen. Behandlingen ger också ökad återuppbyggnad av vävnad, ökad nedbrytning av fibrös vävnad/dåligt läkt eller
skadad vävnad och bättre smärtlindring. 

Behandlingsfrekvens

Normalt behandlas besvärsområdet 3-5 ggr med ca en veckas mellanrum.
Påbörjad behandlingsserie bör fullföljas för bästa och mest tillfredsställande resultat.
Erfarenhet visar på mycket goda läkningsresultat bl.a. genom snabbare smärtfrihet och förbättrad rörlighet i leder.

Läs mer om våra behandlingar

Pris

Stötvågsbehandling ingår i vanlig naprapattaxa (600 kr)

Exempel på tillstånd som har goda behandlingsresultat

Mus-/ tennis-/ golfarmbåge (Epikondylit)

Hälsporre (Plantarfascit)

Hopparknä/löparknä (Iliotibialissyndrom)

Axelbesvär/kalkaxel (Supraspinatus tendinit)

Benhinneinflammation (Benhinneinflammation)

Hälseneinflammation (Achillestendinit)

Höftsmärta (Trochanterit)

Muskulära besvär (Myofasciella smärtsyndrom)

Du ska inte utföra denna behandling om du:

Har fått kortisoninjektion i behandlingsområdet den senaste månaden.

Använder blodförtunnande läkemedel.

Har en akut inflammation, skada, infekterat sår eller cancer i samma område som du vill göra behandlingen inom.

Har uttalade hjärt- eller cirkulationsstörningar.

Har en pacemaker.

Är under 18 år.

Är gravid.